Цени

Хирургия

Обработване кожни рани                  50,00-150,00 лв
Отстраняване на кожни тумори     120,00-250,00 лв
Кастрация на женска котка              130,00 лв
Кастрация на мъжка котка               90,00 лв
Кастрация на мъжко куче
– до 20 кг        120,00-150,00 лв
– 21-40 кг        150,00-160,00 лв
– над 40 кг      160,00-180,00 лв
Кастрация на женско куче
– до 10 кг         150,00-170,00 лв
– 11-20 кг         170,00-180,00 лв
– 21-40 кг        180,00-200,00 лв

Прегледи

Стандартен преглед                             25,00 лв
Първичен хомеопатичен преглед      50,00 лв
Вторичен хомеопатичен преглед       25,00 лв
Ехография вътр. органи                        30,00 лв
Преглед в извънработно време           30,00 лв
Консултация                                             15,00 лв

Ваксини

5-, 7-валентна за куче                 40,00 лв
3-валентна за куче                       35,00 лв
4-валентна котка                          40,00 лв
3-валентна за котка                     40,00 лв
Бяс моновалентна                        30,00 лв
Поставяне микрочип                   52,00 лв
Издаване на межд. паспорт       25,00 лв

Манипулации

Поставяне на вен. катетър                  25,00 лв
Подкожна/муск. инж.                          2,00 лв
Вземане на кръв                                    10,00-20,00 лв
Почистване на анални жлези             24,00 лв
Изрязване на нокти, зъби, клюн       10,00-20,00 лв
Почистване/промиване на уши         30,00 лв

Почистване на зъбен камък с анестезия           80,00-100,00 лв

ПКК                                         10,00 лв

ПКК+биохимия             45,00-55,00 лв
Копроовоскопия                  30,00 лв
Кожна проба                         15,00 лв
Урина тест лента                  6,00 лв

Други
Отстраняване чуждо тяло                              20,00-100,00лв
Обработка на абсцес/флегмон                    25,00-80,00 лв
Цистоцентеза                                                    10,00-30,00 лв
Промивка на препуциум/влагалище          20,00 лв
Евтаназия                                                            50 лв
Даване лек. през устата                                 5,00-10,00 лв

Хотел за морски свинчета, хамстери, зайци, птици и други дребни животни
5,00-10,00 лв/ден

Ценоразписът не е изчерпателен. Ако имате допълнителни въпроси, моля обадете се на телефоните за връзка с центъра.

Прегледите при д-р Микова се извършват след предварително записване на час!