FAQ

Какви са предимствата на хомеопатията при животните?
Хомеопатичните продукти са безвредни и успешно се прилагат по време на бременност, кърмене и при млади индивиди. Не съществува опасност от предозиране, странични реакции или нежелани лекарствени взаимодействия. Освен това те по-добре се приемат от организма и стимулират собствените оздравителни механизми.

Могат ли да се комбинират различните лечебни методи?
Да, различните лечебни методи могат да се комбинират. Понякога това е задължително. Ако Вашето куче или коте е тежко болно и приема ежедневно силно действащи лекарства, лечението не бива да се спира рязко, за да се смени терапията. По преценка на специалист това може да стане постепенно.

Вярно ли е, че хомеопатията действа бавно при животните и затова не е подходяща за лечение на заболявания при тях?
Хомеопатията при животните не действа по-бавно в сравнение с хората.
Трябва да се има предвид, че лечението на някои хронични заболявания при всички живи организми изисква време и търпение. Това са случаи с голяма давност, често лекувани с различни лекарства през определени периоди от време. В острата патология подобрение настъпва много бързо.

Вярно ли е, че ветеринарната хомеопатия лекува всичко?
Не, това не е вярно. Ветеринарната хомеопатия ще стимулира организма на Вашия любимец сам да се справи с неразположенията си и ще бъде много ефективна, когато нарушенията са обратими. Индивидите, лекувани с хомеопатия и фитотерапия, като цяло са с по-силен имунитет и по-рядко боледуват.

Каква е разликата между хомеопатия и фитотерапия?
Във фитотерапията се използват части или цели растения. В хомеопатията изходни субстанции могат да бъдат растения, животни и минерални продукти. Те се обработват по специален начин и в крайния продукт са силно разредени.

Безопасна ли е хомеопатията?
Това е една от най-безвредните терапевтични системи. Медикаментите не могат да навредят дори да се приемат по неподходящ начин или доза.

Какво съдържат хомеопатичните медикаменти?
Обикновено представляват гранули от неутрален носител, който е смес от лактоза и захароза. Те се потапят в разтвор на многократно разредена и динамизирана изходна субстанция.